Mere frihed til uddannelsessystemet

Det er vigtigt, at Danmark bliver et meget rigere land i fremtiden, end det er i dag – for alle der bor her.

Ved at have verdens bedste uddannelsessystem kan vi sikre vores fremtid, og ikke mindst give folk i Danmark mulighed for at skabe sig det liv, de ønsker. 

Det er helt afgørende, at vi får sået frøet i dag, og at vi er villige til at investere massivt i hele uddannelsessystemet. Vores uddannelsessystem skal være for alle, der kan og vil. 

Jeg har siddet på begge sider af katederet som både lærervikar i en folkeskole og som studerende igennem folkeskolen, gymnasiet og universitetet. Jeg har selv børn, hvor det ene barn går i en kommunal folkeskole, og jeg har dermed set og erfaret hvilke hjørner af vores uddannelsessystem, vi kan forbedre.

Jeg vil derfor fokusere på:

Decentralisering

Der er desværre kommet for meget detailstyring, tilsyn, kontrol og bureaukrati i driften af vores skoler. 

Jeg foreslår en forvaltningsreform, der grundlæggende skal frigøre vores skoler, så de i langt højere grad selv kan bestemme og indrette deres institutioner, så vores skattepenge bliver brugt optimalt. Jeg tror på, at skolerne bedst selv ved, hvordan de kan engagere eleverne og leve op til de mål, vi i fællesskab bliver enige om.     

Det er måske angstprovokerende, at hver enkel skole skal have sin egen bestyrelse, en ledelse der reelt må lede, eget regnskab og med risiko for at gå konkurs – og at politikerne kun skal blande sig i forhold til mål og pris. Men tænk, hvad det kan give af identitet, nytænkning og fokus på medarbejdere og eleverne, hvis hver enkel folkeskole, gymnasie og universitet får frihed til at koncentrere sig om egen drift, frem for hele tiden at skulle orientere sig opad – mod forvaltning, byråd og folketing.

Færre karakterkrav

I april 2022 kom den længe ventede reformkommission med de første i en række af anbefalinger. 

Især én af disse anbefalinger, synes jeg var meget spændende og overbevisende. 

Reformkommissionen anbefalede, at der skal være en grænsekvotient for optagelse på videregående uddannelser på maksimalt 9,0. Den anbefaling gør, at jeg foreslår man kan ansøge alle videregående uddannelser med et snit på 9,0 fra gymnasiet. Jeg tror, at dette forslag vil hjælpe ekstremt mange unge med ikke at gå tabt i karakterræset i gymnasiet, hvilket i dag i bidrager til stress blandt unge. 

Forslaget vil også ultimativt bidrage til lavere frafald på de videregående uddannelser ifølge kommissionen. 

Mærkesag på 60 sekunder